Drepturile Pacienților

Programul Clinicii

Luni – Sâmbătă
06:00 – 22:00

Echipă Medicală cu Experiență

Echipa noastră medicală este formată din medici cu experință. Mai mult >>

Servicii Excelente

Oferim servicii excelente pentru pacienții noștri.
Mai mult >>

OBLIGATIILE PACIENTIILOR
IN CENTRU DE DIALIZA DIA MEDICAL PORT
– Extras din Regulamentul Intern –

1. Sa respecte programul de dializa.
2. Sa anunte cu cel putin 12 ore inainte daca nu poate participa la tratament precum si motivul pentru care nu poate face tratamentul hemodialitic și cu cel putin 6 ore inaintea sedintei de dialize daca se afla internat intr-un spital fara centru de dializa.
3. Sa aduca la centrul de dializa copia dupa biletul de externare si copie dupa scrisoarea medicala.
4. Sa se prezinte in cel mai scurt timp posibil pentru consultatia de specialitate prescrisa prin scrisoare medicala de catre medicul curant sau de tura si sa aduca o copie dupa actele medicale ce i se dau aferente consultului.
5. Sa respecte tratamentul medicamentos prescris de catre medicul curant la domiciliu.
6. Sa respecte regimul alimentar prescris de catre medicul curant la domiciliu.
7. Sa respecte normele igienico-sanitare prescrise de catre medicul curant la domiciliu.
8. Sa se imbrace cu haine de tip pijama si papuci pe parcursul sedintei de dializa.
9. Sa se prezinte in sala de hemodializa doar la indicatia asistentei de salon.
10. Sa fie cantarit la conectare si restituire doar de catre asistenta de salon.
11. Sa respecte in cursul sedintei de dializa prescriptia de hemodializa a medicului de tura fiind strict interzisa modificarea acesteia. Nerespectarea prescriptiei medicale reprezinta conditie cauzatoare de malpraxis si pentru a evita aceasta situatie ce poatepune in pericol viata pacientului medicul de tura va opri sedinta de dializa cu restituire si consemnare in protocolul de dializa a incidentului medical.
12. Orice modificare de tratament dorita de pacient pe parcursul sedintei de hemodializa se aduce la cunostiinta medicului de tura care va analiza oportunitatea si consecintele modificarii cerute si va aproba modificarea pe proprie raspundere, daca aceasta e conforma medical.
13. Orice medicatie prescrisa de un medic ce nu aparține de Dia Medical Port si necesita administrare in timpul sedintei de hemodializa se poatea dministra doar daca e menționată intr-o scrisoare medicala, este aprobata de medicul de tura si mai ales se face tratamentul doar la cererea scrisa si semnata a pacientului.
14. Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.
15. Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical.
16. Să ofere informaţii exacte şi complete în legătură cu spitalizările anterioare, detaliile personale şi de sănătate, inclusiv regimuri alimentare şi stil de viaţă.
17. Sa nu deterioreze bunurile din centru de dializa.
18. Să nu fumeze în încăperile centrului de dializă și curtea acestuia.
19. Sa nu consume si să introducă bauturi alcoolice in centrul de dializa.
20. Să nu producă zgomote care ar provoca disconfort celorlalți pacienți.
21. Să nu introducă arme sau muniție în centrul de dializă.
22. Să se adreseze in mod civilizat personalului medico-sanitar, să evite discuțiile contradictorii sau injurioase cu personalul medical și orice nemultumire cu privire la activitatea personalului sau probleme cu caracter administrativ și organizatoric la va aduce la cunostiinta in scris conducerii centrului de dializa prin intermediul chestionarului de evaluare a satisfacției sau prin formularea de sugestii sau reclamații.

 

                 Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

 

Drepturile pacientilor

(în conformitate cu prevederile Legii nr. 46 din 2003 privind drepturile pacientului)

 • Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale la dispozitie.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

 

 

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat. Se exceptează de la această regulă cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.

 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, prietenilor, de suport spiritual şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
 • Pacientul internat are dreptul şi la o consultație medicală specifică patologiei sale acordate de către un medic acreditat din afara clinicii.
 • Personalul medical sau nemedical din clinică nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale stabilite.
 • Pacientul poate oferi angajaţilor sau clinicii, plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea prevederilor legale.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate.

 

Drepturile pacientului la informaţia medicală sunt în legătură cu:

 • dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 • dreptul de a fi informat asupra regulilor pe care trebuie să le cunoască și să le respecte pe durata ședinței de dializă și în afara acesteia.
 • dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • dreptul de a cere în mod expres să nu mai fie informat de către medic şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
 • dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
 • dreptul de a primi, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului și tratamentului acordate pe perioada spitalizării, sub forma biletului de externare si a scrisorii medicale.

Reguli privind consimtământul pacientului privind intervenţia medicală

 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o ședință de dializă asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actului medical trebuie explicate pacientului pe înțelesul său.
 • Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
 • În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
 • În cazul în care medicii consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
 • Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

Nerespectarea de către personalul clinicii de dializă  a confidențialității datelor despre pacient și a confidențialității  actului medical, precum și a celorlalte drepturi ale pacientului atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor cadrului legislativ în vigoare